SARGEM

SARGEM

Saruhan Kimya, inovasyonu ön planda tutarak, katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler geliştirme vizyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu hedef doğrultusunda yaptığı çalışmalar ile 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi haline gelmiştir. Saruhan Kimya, dünyadaki yenilikleri ve teknolojileri takip ederek sürekli proje geliştirme ve projeler sonucu geliştirilen ürünleri ticarileştirme yeteneği ile alanında öncü konumdadır.

Özgün fikirler ile sürekli gelişen, değişen teknolojide, en yeniyi ve en iyiyi hedeflerken sürdürülebilirlik kavramını çalışmalarının merkezinde tutmaktadır. Ar-Ge merkezinde fikirden ürüne giden yolculukta doğa dostu çözümler üretmek, kaynakları verimli ve etkili kullanmak şirket kültürünün temel unsurlarından biridir.

Saruhan Kimya Ar-Ge Merkezi bu anlayış ile çevre dostu projeler geliştirerek her yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda düzenlenen, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Kimya Ar-Ge Proje Pazarında 2015 ve 2019 yıllarında 1.’lik, 2021 yılında 3.’lük ödülleri kazanmıştır.

Saruhan Kimya Ar-Ge Merkezi’nin doğanın sürdürülebilirliğine katkı sağlama hassasiyetiyle geliştirmiş olduğu özel içerikli ürünler, alanında fark yaratmaktadır. Sarmix Atık Su Absorblama Maddesi, çevreye duyarlı atık suları katılaştırıp taşınabilir hale getirerek, çağımızın en büyük sorunlarından olan su kirliliğine karşı mücadeleye büyük katkı sağlamaktadır. Çevre dostu Sarmix ile çöp suları ve belediye atık suları absorblanarak zararsız bir şekilde tanışabilir hale gelmektedir.

Su tasarrufuna büyük katkı sağlayan bir diğer ürün de Sarabs Su Absorblama Maddesidir. Saruhan Kimya Ar-Ge ekibi tarafından titiz çalışmalar sonucu özel olarak geliştirilen Sarabs, bitkilerin sürekli sulama ihtiyacını azaltmak ve su israfını en aza indirmek amacıyla üretilmiştir. Bitki köklerine uygulanabilen Sarabs, çeşme suyu dışında tuzlu su ve sert suda da yüksek performans göstermektedir. Bahçe ve saksı bitkileri, meyve-sebze yetiştiriciliği, seralar gibi sürekli sulama gereksinimi olan tüm alanlarda kullanılabilmektedir.

Saruhan Kimya sahip olduğu araştırma – geliştirme kültürü ve vizyon ile deterjan dışında farklı sektörlerde de projeler geliştirmektedir. Geliştirilen projelerde üniversiteler ile iş birliği sağlanarak faaliyetlere güç kazandırılmaktadır.

Yalnızca günümüzde değil, uzun vadede değer oluşturma çabasıyla her geçen gün patent havuzu genişletilmektedir.